Emmi on myös terveydenhuollon ammattilainen ja toimii Skinmedin asiakaspalvelussa sekä vastaa mm. tuotemyynnistä ja tilauksista. Jatkuva kouluttautuminen on myös asiakaspalvelussa ensiarvoisen tärkeää ja Emmi osallistuu myös kongresseihin ja maahantuojien järjestämiin koulutuksiin.  Emmi on kaksikielinen ja opiskelee Helsingin Yliopistossa valtio-oppia.